VOSS IL Symjing


SPONSORAR


AKTUELT
O-løp og premieutdeling 19. oktober
Friidrettsstemne 18.09
Friidrettsstemne 28.08
Tinestafetten 7.mai
Årsmøtet 2019, 28.mars
Friidrettstemne onsdag 19.09
Friidrettsstemne onsdag 9.05
O-løp 2 i Bømoen onsdag 16. mai
Terrengløp 18.04
Friidrettstrening
Årsmøte i hovudlaget 22.03, kl.20
Open dag i Idrettshallen 11.03
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Betaling av medlemskontingent

Voss IL på facebook  

Heat-oppsett og resultat Vossameisterskap 2019

Denne linken vil automatisk oppdatere seg med nye endringar. I tillegg vil tidene som blir lagt inn når symjarane er ferdige med sine øvelsar, kome opp her. Det kan då vera kjekt å ha denne oppe om de følgjer med frå tribuna.

Resultat Jolasymjing 2018

JOLASYMJING OG STUPING 10. DES
Det blir Jolasymjing og stuping mandag 10. desember. 
Oppvarming starter kl. 16.30. 
Stuping kl. 17 og symjekonkurranse starter kl. 17.30. 

Se mer informasjon på Facebook:   Voss IL symjegruppa.

Velkommen. 

JOLASYMJING OG STUPING 10. DES
Det blir Jolasymjing og stuping mandag 10. desember. 
Oppvarming starter kl. 16.30. 
Stuping kl. 17 og symjekonkurranse starter kl. 17.30. 

Se mer informasjon på Facebook:   Voss IL symjegruppa.

Velkommen. 

FORELDREMØTE SYMJEGRUPPA
 Dato: 25. sept 2018 kl 19.00
Sted: 2 etg i Vossabadet

Gjelder for foreldre som har barn på kurs og trening. Velkommen.


TRENINGSTIDER og AKTIVITETSTILBUD HØST 2018
Her finner du oppdaterte treningstider for høsten 2018. Se link: /minebilder/treningstider_trenere_10.nov_ 2018.docx


Her finner du en beskrivelse de ulike aktivitetstilbud for symjegruppa høsten 2018. Se link: /minebilder/aktivitetstilbud_symjegruppa_sept 2018.docx


Resultat Vossameisterskap 2018

Resultat Jolasymjing 2017

LEIK MED STUP
Symjegruppa starter opp med "Leik med stup". Dette er et tilbud til aktive svømmere som går på sjøløve/gullfisk/ laks /hai/ konkurranse 1 og 2 som vil få noen tips til stuping i stupebassenget. To voksne har tatt stupeinstruktørkurs💦💧

Sted: Vossabadet
Tid: Torsdager
Parti 1: Kl 17-18 (sjølve/gullfisk/
laks
Parti 2: Kl 18-18.30 (hai, konkurranse 1 og 2)

Oppstart torsdag 26. Oktober

Påmelding : e-post til kjerlon@gmail.com med fullt navn, foreldres navn, e-post og mobil.

Det vil bli oppstart av STUPESKOLE på nyåret 2018, mer info kommer. Kom igjen, dette blir gøy Informasjon til foreldre i Symjegruppa Voss IL i samband med nytt symjeanlegg Vossabadet

Opningsfest tysdag 3. oktober kl 18.00 presis for symjarar som går på trening og foreldre. Påmelding snarast og innan fredag 29.sept til randi.forde72@gmail.com eller 92343641. Me håpar på stor oppsluttnad på denne festdagen.

Alle born på treningar og kurs må vera medlem i Voss IL. Innmelding på nettsida til symjegruppa www.vossil-symjegruppa.no øverst på sida.

Alle symjarar som går på trening i Vossabadet må ha årskort. Aktive symjarar som deltek på organisert trening i regi av Symjegruppa får 40% på årskort (1500,- for born, 1800,- for ungsom og 2700,- for vaksne)

I tillegg må symjarane betala kr 300,- i treningsavgift per halvår (dette vert fakturert gjennom MinIdrett)

Etterkvart forventar me at born på trening har med seg aktuelt utstyr sjølv på trening (t.d symjeføter, paddles mm). Trenarane gjev beskjed kva kvart enkelt parti treng og de får informasjon om kvar det kan kjøpast etterkvart.

I Vossabadet må alle dusja og vaska seg utan badety før trening. Me oppmodar alle om å bruka badehette.

I Vossabadet må ein vera 12 år og symjedyktig for å bada utan vaksne. Born over 10 år kan bada åleine dersom dei har teke «Vått-kort». Meire informasjon om dette kjem etterkvart.

Symjarane møter presis til trening og er klare på kanten av 25-m bassenget (hjørna mot idrettshallen) når treninga skal starta. Nokon grupper skal gjerne ha oppvarming på land og dette vert avtalt med kvar enkelt trenar.

Etter avslutta trening går symjarane i garderoben. Om ein ynskjer å vera att i symjehallen går symjarne ut att i anlegget og badar då på eige ansvar.

Oversikt over treningsparti og treningstider finn de på www.vossil-symjegruppa.no

Det vert ikkje trening i veke 40 og 41, men me oppmodar alle om å nytta tilboda til Vossabadet

Rabatten til Symjegruppa på aktive symjarar kan ikkje nyttast saman med rabatten ein får om ein har gjeve gåvebrev til Vossabadet.

Håpar dette var oppklarande for alle og me ser fram til stor aktivitet i vårt flotte nye symjeanlegg.

Mvh

Gunnvor Loven
På vegne av styret og trenarar


Resultat Vossameisterskap 2017
Mange flinke symjarar deltok på aller siste Vossameisterskap i det gamle bassenget!
 

Resultat Vossameisterskapen 2016
Resultatliste i pdf kan no lastast ned her 

Resultatliste jolasymjing 2015


Resultat VM 2015


Resultater VM 2013
Resultater finner du i menyen under "resultat".


RESULTATER FRA JOLASYMJING
Resultater fra Jolasymjing finner du i menyen under "Resultater". 


AKTUELT
O-løp og premieutdeling 19. oktober
Friidrettsstemne 18.09
Friidrettsstemne 28.08
Tinestafetten 7.mai
Årsmøtet 2019, 28.mars
Friidrettstemne onsdag 19.09
Friidrettsstemne onsdag 9.05
O-løp 2 i Bømoen onsdag 16. mai
Terrengløp 18.04
Friidrettstrening
Årsmøte i hovudlaget 22.03, kl.20
Open dag i Idrettshallen 11.03
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Betaling av medlemskontingent

SPONSORARVoss IL på facebook  
 Voss IL - Grupper
 Alpint  Friidrett  Hestesport  Idrettsskulen  Nordisk  Orientering  Symjing  Tennis  Turn  Randonee

        Rediger