VOSS IL Symjing


Basistrening
 Laget startar opp med basistrening på tvers av alle gruppene. Dag SandvIK,  ein røyndom og dyktig trenar, har ansvar for tilbodet som går til alle frå ungdomsskule-alder og oppover.
Det vert trening kvar tysdag frå kl. 17.30-19.00 i idrettshallen. Første gong 17.oktober. Treninga vert i første omgang fram til jol. 
Bli med på ei viktig og kjekk trening.
Dei som ikkje er medlemer i  Voss il kan melda seg inn, eller betala ei tilsvarande treningsavgift.

SPONSORAR


AKTUELT
Jolaturn 2018
Friidrettstemne onsdag 19.09
Bestilling av lagsdrakter
Friidrettstemne 29.08
Vossameisterskapen i friidrett 6.06
Friidrettsstemne onsdag 9.05
O-løp 2 i Bømoen onsdag 16. mai
Terrengløp 18.04
Friidrettstrening
Årsmøte i hovudlaget 22.03, kl.20
Open dag i Idrettshallen 11.03
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Idrett for alle, 15-19år
Betaling av medlemskontingent
Brikke og O-drakt?

Voss IL på facebook  

FORELDREMØTE SYMJEGRUPPA
 Dato: 25. sept 2018 kl 19.00
Sted: 2 etg i Vossabadet

Gjelder for foreldre som har barn på kurs og trening. Velkommen.


TRENINGSTIDER og AKTIVITETSTILBUD HØST 2018
Her finner du oppdaterte treningstider for høsten 2018. Se link:/minebilder/treningstider_trenere_5.sept 2018.docxHer finner du en beskrivelse de ulike aktivitetstilbud for symjegruppa høsten 2018. Se link: /minebilder/aktivitetstilbud_symjegruppa_sept 2018.docx


Resultat Vossameisterskap 2018

Resultat Jolasymjing 2017

Informasjon til foreldre i Symjegruppa Voss IL i samband med nytt symjeanlegg Vossabadet

Opningsfest tysdag 3. oktober kl 18.00 presis for symjarar som går på trening og foreldre. Påmelding snarast og innan fredag 29.sept til randi.forde72@gmail.com eller 92343641. Me håpar på stor oppsluttnad på denne festdagen.

Alle born på treningar og kurs må vera medlem i Voss IL. Innmelding på nettsida til symjegruppa www.vossil-symjegruppa.no øverst på sida.

Alle symjarar som går på trening i Vossabadet må ha årskort. Aktive symjarar som deltek på organisert trening i regi av Symjegruppa får 40% på årskort (1500,- for born, 1800,- for ungsom og 2700,- for vaksne)

I tillegg må symjarane betala kr 300,- i treningsavgift per halvår (dette vert fakturert gjennom MinIdrett)

Etterkvart forventar me at born på trening har med seg aktuelt utstyr sjølv på trening (t.d symjeføter, paddles mm). Trenarane gjev beskjed kva kvart enkelt parti treng og de får informasjon om kvar det kan kjøpast etterkvart.

I Vossabadet må alle dusja og vaska seg utan badety før trening. Me oppmodar alle om å bruka badehette.

I Vossabadet må ein vera 12 år og symjedyktig for å bada utan vaksne. Born over 10 år kan bada åleine dersom dei har teke «Vått-kort». Meire informasjon om dette kjem etterkvart.

Symjarane møter presis til trening og er klare på kanten av 25-m bassenget (hjørna mot idrettshallen) når treninga skal starta. Nokon grupper skal gjerne ha oppvarming på land og dette vert avtalt med kvar enkelt trenar.

Etter avslutta trening går symjarane i garderoben. Om ein ynskjer å vera att i symjehallen går symjarne ut att i anlegget og badar då på eige ansvar.

Oversikt over treningsparti og treningstider finn de på www.vossil-symjegruppa.no

Det vert ikkje trening i veke 40 og 41, men me oppmodar alle om å nytta tilboda til Vossabadet

Rabatten til Symjegruppa på aktive symjarar kan ikkje nyttast saman med rabatten ein får om ein har gjeve gåvebrev til Vossabadet.

Håpar dette var oppklarande for alle og me ser fram til stor aktivitet i vårt flotte nye symjeanlegg.

Mvh

Gunnvor Loven
På vegne av styret og trenarar


Resultat Vossameisterskap 2017
Mange flinke symjarar deltok på aller siste Vossameisterskap i det gamle bassenget!
 

Resultat Vossameisterskapen 2016
Resultatliste i pdf kan no lastast ned her 

Resultatliste jolasymjing 2015


Resultat VM 2015


Resultater VM 2013
Resultater finner du i menyen under "resultat".


RESULTATER FRA JOLASYMJING
Resultater fra Jolasymjing finner du i menyen under "Resultater". 


AKTUELT
Jolaturn 2018
Friidrettstemne onsdag 19.09
Bestilling av lagsdrakter
Friidrettstemne 29.08
Vossameisterskapen i friidrett 6.06
Friidrettsstemne onsdag 9.05
O-løp 2 i Bømoen onsdag 16. mai
Terrengløp 18.04
Friidrettstrening
Årsmøte i hovudlaget 22.03, kl.20
Open dag i Idrettshallen 11.03
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Idrett for alle, 15-19år
Betaling av medlemskontingent
Brikke og O-drakt?

SPONSORARVoss IL på facebook  
 Voss IL - Grupper
 Alpint  Friidrett  Hestesport  Idrettsskulen  Nordisk  Orientering  Symjing  Tennis  Turn  Randonee

        Rediger