VOSS IL Symjing


Betaling av medlemskontingent
Medlemskontingenten betalar du online på minidrett.nif.no. Du har og fått ein faktura på ei pdf-fil på epost, men det billigaste for oss er at du brukar minidrett.nif.no.
 
DERSOM DU ER BRUKAR AV MINIDRETT: Logg deg inn inn og gå til betaling (øvst til høgre på sida). 

DERSOM DU HAR GLØYMT/IKKJE KJENNER BRUKARNAMNET/PASSORDET DITT: 
 1. Klikk på logg inn
 2. Klikk på gløymt brukarnamn/passord
 3. Vel å få tilsendt eingongskode på på sms eller epost og skriv inn mailadresse/mobilnummer.
 4. Legg inn eingongskode
 5. Brukernamnet står øvst i dette vindauga. Noter deg dette og registrer ønskjeleg passord 2 ganger.
 6. Logg inn med brukarnamn og passord 

DERSOM DU IKKJE HAR MINIDRETT-PROFIL
 1 Gå til minidrett.nif.no
 2 Trykk på "registrere ny bruker" nedst til venstre på framsida. Opprett profilen med den epostadressa som du er registrert med i medlemsregisteret vårt.
 3 Ta kontakt med laget dersom du ikkje finn betalingskravet i Minidrett.


SPONSORAR


AKTUELT
Årsmøte i turngruppa
Ledige plassar på turn 2018
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Idrett for alle, 15-19år
Betaling av medlemskontingent
Brikke og O-drakt?

Voss IL på facebook  

Resultat Jolasymjing 2017

LEIK MED STUP
Symjegruppa starter opp med "Leik med stup". Dette er et tilbud til aktive svømmere som går på sjøløve/gullfisk/ laks /hai/ konkurranse 1 og 2 som vil få noen tips til stuping i stupebassenget. To voksne har tatt stupeinstruktørkurs💦💧

Sted: Vossabadet
Tid: Torsdager
Parti 1: Kl 17-18 (sjølve/gullfisk/
laks
Parti 2: Kl 18-18.30 (hai, konkurranse 1 og 2)

Oppstart torsdag 26. Oktober

Påmelding : e-post til kjerlon@gmail.com med fullt navn, foreldres navn, e-post og mobil.

Det vil bli oppstart av STUPESKOLE på nyåret 2018, mer info kommer. Kom igjen, dette blir gøy Informasjon til foreldre i Symjegruppa Voss IL i samband med nytt symjeanlegg Vossabadet

Opningsfest tysdag 3. oktober kl 18.00 presis for symjarar som går på trening og foreldre. Påmelding snarast og innan fredag 29.sept til randi.forde72@gmail.com eller 92343641. Me håpar på stor oppsluttnad på denne festdagen.

Alle born på treningar og kurs må vera medlem i Voss IL. Innmelding på nettsida til symjegruppa www.vossil-symjegruppa.no øverst på sida.

Alle symjarar som går på trening i Vossabadet må ha årskort. Aktive symjarar som deltek på organisert trening i regi av Symjegruppa får 40% på årskort (1500,- for born, 1800,- for ungsom og 2700,- for vaksne)

I tillegg må symjarane betala kr 300,- i treningsavgift per halvår (dette vert fakturert gjennom MinIdrett)

Etterkvart forventar me at born på trening har med seg aktuelt utstyr sjølv på trening (t.d symjeføter, paddles mm). Trenarane gjev beskjed kva kvart enkelt parti treng og de får informasjon om kvar det kan kjøpast etterkvart.

I Vossabadet må alle dusja og vaska seg utan badety før trening. Me oppmodar alle om å bruka badehette.

I Vossabadet må ein vera 12 år og symjedyktig for å bada utan vaksne. Born over 10 år kan bada åleine dersom dei har teke «Vått-kort». Meire informasjon om dette kjem etterkvart.

Symjarane møter presis til trening og er klare på kanten av 25-m bassenget (hjørna mot idrettshallen) når treninga skal starta. Nokon grupper skal gjerne ha oppvarming på land og dette vert avtalt med kvar enkelt trenar.

Etter avslutta trening går symjarane i garderoben. Om ein ynskjer å vera att i symjehallen går symjarne ut att i anlegget og badar då på eige ansvar.

Oversikt over treningsparti og treningstider finn de på www.vossil-symjegruppa.no

Det vert ikkje trening i veke 40 og 41, men me oppmodar alle om å nytta tilboda til Vossabadet

Rabatten til Symjegruppa på aktive symjarar kan ikkje nyttast saman med rabatten ein får om ein har gjeve gåvebrev til Vossabadet.

Håpar dette var oppklarande for alle og me ser fram til stor aktivitet i vårt flotte nye symjeanlegg.

Mvh

Gunnvor Loven
På vegne av styret og trenarar


SYMJEGRUPPA - AKTIVITETER I VOSSABADET
Her beskrives de ulike tilbudene i Symjegruppa, oppdatert 14.09.17-

Vi starter opp trening i Vossabadet uke 38 !!!! 

Du finner treningstider og gruppeinndeling under fanen "Treningar" øverst i menyen. 

Resultat Vossameisterskap 2017
Mange flinke symjarar deltok på aller siste Vossameisterskap i det gamle bassenget!
 

Resultat Vossameisterskapen 2016
Resultatliste i pdf kan no lastast ned her 

Resultatliste jolasymjing 2015


Resultat VM 2015


Resultater VM 2013
Resultater finner du i menyen under "resultat".


RESULTATER FRA JOLASYMJING
Resultater fra Jolasymjing finner du i menyen under "Resultater". 


AKTUELT
Årsmøte i turngruppa
Ledige plassar på turn 2018
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Idrett for alle, 15-19år
Betaling av medlemskontingent
Brikke og O-drakt?

SPONSORARVoss IL på facebook  
 Voss IL - Grupper
 Alpint  Friidrett  Hestesport  Idrettsskulen  Nordisk  Orientering  Symjing  Tennis  Turn  Randonee

        Rediger